اخذ مجوز کار ترکیه

مجوز کار در کشور ترکیه

 
 
 
135

تعداد شرکت های ثبت شده توسط ما

 

مراحل اخذ اجازه کار ترکیه چیست؟

ارسال آنلاین درخواست از سوی کارفرما به وزارت کار ترکیه و ارائه مدارک لازم (مدارک ارائه شده توسط کارمند و کارفرما متفاوت است). بعد از گذشت یک هفته کاری از ارسال درخواست آنلاین، تمام مدارک باید به وزارت کار و امور اجتماعی تحویل داده شود. مدارک توسط وزارت کار و امنیت ترکیه بررسی خواهد شد. نتیجه درخواست به دو صورت آنلاین و فرم نوشته شده به اطلاع کارفرما خواهد رسید.

دریافت اجازه کار ترکیه برای تمامی افرادی که قصد استخدام در ترکیه و یا راه اندازی کسب و کار در ترکیه دارند الزامی است. افرادی که یکی از شرایط زیر را داشته باشند می توانند اجازه کار ترکیه را دریافت کنند:

افرادی متخصصی که از یک شرکت ترک پیشنهاد همکاری دارند.

شهروندان خارجی که کارت اقامت معتبر دارند

(مانند دارندگان اقامت توریستی ترکیه، درمان پزشکی، فعالیت ورزشی با حداقل اجازه اقامت ۶ ماهه معتبر، به جز دارندگان اقامت تحصیلی).

پروسه‌ی بررسی و دریافت اقامت کاری ترکیه در حدود ۹۰ روز زمان خواهد برد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

تماس با ما . . .