اخذ شهروندی از طریق سرمایه گذاری

دریافت شهروندی ترکیه

از طریق سرمایه گذاری

 
 
 
103

تعداد پرونده های ثبت شده توسط ما

 

دریافت شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری

اگر مایل هستید تا از طریق سرمایه گذاری حق شهروندی در کشور ترکیه را کسب کنید ، مراحل کار به شرح ذیل میباشد: •افتتاح حساب بانکی

•بلوکه کردن مبلغ ۵۰۰ هزار دلار یا معادل آن به مدت سه سال

•دریافت اقامت ترکیه

•درخواست شهروندی

دریافت شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری

اگر مایل هستید تا از طریق سرمایه گذاری حق شهروندی در کشور ترکیه را کسب کنید ، مراحل کار به شرح ذیل میباشد: •افتتاح حساب بانکی

•بلوکه کردن مبلغ ۵۰۰ هزار دلار یا معادل آن به مدت سه سال

•دریافت اقامت ترکیه

•درخواست شهروندی

متقاضیان سرمایه گذاری در ترکیه جهت کسب اطلاعات بیشتر درارتباط با دریافت شهروندی ترکیه با ما در ارتباط باشید. مشاورین اقامت استانبول آماده هستند تا کلیه اطلاعات را بر اساس آخرین قوانین در اختیار شما قرار دهند و کمک کنند تا به سهولت پاسپورت ترکیه را برای خود و دیگر اعضای خانواده خود دریافت نمایید.لازم به ذکر است که در کلیه مراحل کار همراه با شما خواهیم بود.

تماس با ما . . .